Profil Lembaga

Kerjasama, Kelembagaan dan Humas


Kepala bagian (kabag.) Muntoha, S.Ag.MM.
Kasubbag. kerjasama Drs. Abd. Hakim, M.Ag.
Kasubag. pengembangan lembaga Drs. H. Haryana, MM
Kasubbag. humas dan informasi M. Najibur Rohman, S.H.I., M.S.I.
Pengadministrasi Muhammad Akhsin Rosyadi, S. Pd.

Mutiara Hikmah

Q.S. Yusuf (87)

“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur (terhadap karunia Allah).”


Lihat Berdasarkan Kategori

    Sistem Informasi Akademik (SIA) Sistem Informasi Remunerasi (SIREMUN) Tracer Study PBB LPPM Perencanaan IAIN Walisongo Unit Lelang & Pengadaan IsDB Walisongo Pascasarjana IAIN Walisongo Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru Digilib IAIN Walisongo Katalog Perpustakaan IAIN Walisongo Electronic Journal